Humanisme

De mogelijkheid bestaat om de uitvaart een humanistische begeleiding te geven. Vanuit het Humanistisch Verbond zijn overal in het land regionale werkgroepen uitvaartbegeleiding actief, die mensen zowel voor als na het overlijden kunnen bijstaan. Iedereen die behoefte aan ondersteuning heeft, kan, zonder de verplichting lid te zijn van het Humanistisch Verbond, een beroep doen op vrijwillige uitvaartbegeleiders die werken vanuit humanistische uitgangspunten. Op verzoek kan iemand van het Humanistisch Verbond een toespraak voor de uitvaart schrijven, gebaseerd op het levensverhaal dat hem of haar is verteld.

Humanisten kennen geen vaste uitvaartrituelen, maar gaan er van uit dat iedereen op zijn eigen wijze creatief vorm aan het afscheid kan geven. Een humanistisch uitvaartbegeleider kan tijdens de uitvaart een toespraak houden, wat niet betekent dat de familie/nabestaanden niet ook zelf een rol kunnen vervullen in de uitvoering van de begrafenis of crematie.

Humanistisch Verbond

Humanistische uitvaart