Katholiek

In de rooms-katholieke traditie verzorgen wij thuis of in de rouwkamer ook een bijbehorende opbaring met een kruis, wijwater en kaarsen. Ook is er vaak een avondwake, in de vorm van een avondmis in de kerk. Meestal is dat de dag voorafgaand aan de uitvaart, afhankelijk van de parochie.

Kerkelijke uitvaart klein

Op de dag van de uitvaart vindt er voor de begrafenis of crematie een uitvaartdienst plaats in een katholieke kerk. De overledene zal in de preek bijzonder worden herdacht. Tijdens de dienst worden er in de regel bidprentjes/gedachtenisprentjes uitgedeeld aan de aanwezigen.

In de loop der jaren zijn er ook nieuwe kerkelijke uitvaartdiensten ontstaan. Door het weglaten van de consecratie (een priestertaak) mogen deze diensten ook worden geleid door een pastoraal medewerker. Een uitvaartmis vindt altijd in de kerk plaats, maar gebedsdiensten kunnen ook worden gehouden in de aula van een begraafplaats (zoals onze aula) of in een crematorium. Na een dienst in de kerk wordt een rouwstoet geformeerd; vervolgens vertrekt de rouwstoet naar het crematorium of de begraafplaats. Hier geeft een priester zijn zegening bij de laatste rustplaats van de overledene.
Meestal bestaat na afloop de mogelijkheid tot condoleren en vindt er een koffietafel plaats.

Na ongeveer zes weken vindt er dikwijls een zeswekendienst plaats in de kerk, waarbij de overledene wordt herdacht. In deze traditie past ook de jaardienst. Deze herdenking wordt een jaar na het overlijden gehouden in de kerk.