Protestant-Christelijk

Binnen de protestants-christelijke kerk zijn diverse geloofsovertuigingen te onderscheiden zoals: Nederlands-hervormd, gereformeerd, christelijk gereformeerd, oud gereformeerd, gereformeerde bond. Vanzelfsprekend zijn hierdoor verschillen mogelijk in de manier waarop hieronder een protestants-christelijke uitvaart wordt beschreven.

De opstelling in de rouwkamer (of thuis, bij een thuisopbaring) is vrij sober. Naast kaarsen en/of een kruis (zonder corpus), kan er een (Staten)bijbel in de rouwkamer worden geplaatst. Er is soms een rouwbezoek direct voorafgaand aan de rouwdienst, in de kerk of in onze aula of in een van onze rouwkamers. De invulling van de liturgie en de keuze van psalmen en gezangen wordt tegenwoordig vaak bepaald in samenspraak met de predikant en de nabestaanden. Na afloop van de rouwdienst is er meestal gelegenheid tot condoleren en kan een broodmaaltijd worden genuttigd. Soms spreekt de predikant hierbij nog enkele gebeden uit.